Generalforsamling 2024

SwingShoes inviterer foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling som afholdes:

Søndag d. 3. marts 2024 kl. 13:00

Haveselskabetsvej 3A, 1823 Frederiksberg

Vi håber på et godt fremmøde – generalforsamlingen er medlemmerne mulighed for at komme med input til både den afgående og nye bestyrelse. SwingShoes er dybt afhængig af medlemmernes opbakning og engagement – uden jer ville vi være en sølle forening 🙂

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest 15. februar (email til info@swingshoes.dk).

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen kræver medlemskab (‘Efterår 2023’ eller ‘Forår 2024’) af SwingShoes.

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du nemt blive det her. Medlemskort i SwingShoes er et krav for at deltage i undervisning men giver også adgang til vores andre aktiviteter, eksempelvis rundeafslutninger og vores større fester (nedsat billetpris).

Download hele indkaldelsen her. Den indeholder:

  • Forslag til dagsorden for generalforsamlingen
  • Foreningens regnskab for regnskabsåret 2023
  • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  • Øvrige indkomne forslag ved indkaldelsestidspunktet

Vi glæder os til at se dig
Bestyrelsen