Generalforsamling 2023

SwingShoes inviterer foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling og social dans som afholdes: 

Søndag d. 22. januar 2023 kl. 16:30

Haveselskabetsvej 3A, 1823 Frederiksberg

 Efter generalforsamlingen fortsætter vi med social dans indtil kl. 20 🙂

Vi håber på et godt fremmøde – generalforsamlingen er medlemmerne mulighed for at komme med input til både den afgående og nye bestyrelse. SwingShoes er dybt afhængig af medlemmernes opbakning og engagement – uden jer ville vi være en sølle forening 🙂

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden, senest 15. januar (email til info@swingshoes.dk).

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen kræver medlemskab (‘Efterår 2022’ eller ‘Forår 2023’) af SwingShoes. Den efterfølgende social dans er åben for alle.

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du nemt blive det her. Medlemskort i SwingShoes er et krav for at deltage i undervisning men giver også adgang til vores andre aktiviteter, eksempelvis rundeafslutninger og vores større fester (nedsat billetpris).

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af foreningens vedtægter

Vi glæder os til at se dig

Bestyrelsen