Oprykning

Kort fortalt: I SwingShoes er du på det niveau og hold, du hører til og rykker kun op, når dine undervisere mener, du er parat.

Det betyder, at du kan springe hold over, hvis du er god nok og danser meget eller aldrig bliver rykket videre, hvis det modsatte er tilfældet.

Det vigtigste er, at du er, hvor du lærer mest og at holdet ikke er spredt niveaumæssigt.

Undtagelser

  • Lindy 1 (Newcomers) rykker automatisk til Lindy 2 (Beginners A) efter en runde.
  • Lindy 2 (Beginners A) rykker automatisk til Lindy 3 (Beginners B) efter en runde. Hvis vi ikke udbyder både Lindy 2 og 3, skal du forvente at tage det sammenlagte Lindy 2+3 i to runder.
  • Lindy 4 (Beginners Intermediate A) rykker automatisk til Lindy 5 (Beginners Intermediate B) efter en runde. Hvis vi ikke udbyder både Lindy 4 og 5, skal du forventet at tage det sammenlagte Lindy 4+5 i to runder.

De mest stillede spørgsmål om oprykning

Hvornår vurderer underviserne mig?

Det er lidt forskelligt, men du får besked af underviserne. Typisk foregår det i gangene før tilmeldingen til næste runde åbner.

Nogle undervisere vurderer dig i løbet af undervisningen og andre beder dig om at optage video af dig selv. Det kommer an på underviserne.

Du bør have et svar inden tilmeldingen åbner, så du ikke er i tvivl.

Jeg er uenig i undervisernes beslutning

Underviserne bestemmer niveauerne på de forskellige hold i undervisergruppen og er derfor klart de bedste til at vurdere eleverne på holdene.

Samtidig ser de dig og din dans udefra og får på den måde også et helt andet billede end det, du måske selv har.

Det er ene og alene underviserne, der bestemmer om du er god nok og vi håber, du vil respektere deres beslutning, hvis det er et nej.

Brug det konstruktivt og spørg eventuelt ind til områder, hvor du kan forbedre dig for at kunne rykke op. Derefter er det op til dig at arbejde på de områder og så være klar til en vurdering inden den nye runde starter.

Niveauplacering

Vi gør alt, vi kan for at have balancerede hold og for at sikre, du er der, hvor du lærer mest.

Rent praktisk har du brug for en snak om niveau, hvis:

  • du vil ind i SwingShoes og har behov for at finde ud af hvilket hold, du får mest ud af at være på
  • du allerede er i SwingShoes og vil springe et (eller flere) niveauer over
  • du allerede er i SwingShoes og vil op på Intermediate Advanced eller Advanced

Hvad sker der til en niveauplacering?
Du danser med et par undervisere og har en snak om hvor du hører til, hvor du bliver passende udfordret og hvor du lærer mest.

Det hele foregår stille og roligt og tager cirka ti minutter. Bagefter har du et svar, du kan bruge, når du tilmelder dig runden om aftenen.

Sådan rykker du op gennem SwingShoes