Generalforsamling 2024

SwingShoes inviterer foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling som afholdes:

Søndag d. 3. marts 2024 kl. 13:00

Haveselskabetsvej 3A, 1823 Frederiksberg

Vi håber på et godt fremmøde – generalforsamlingen er medlemmerne mulighed for at komme med input til både den afgående og nye bestyrelse. SwingShoes er dybt afhængig af medlemmernes opbakning og engagement – uden jer ville vi være en sølle forening 🙂

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest 15. februar (email til info@swingshoes.dk).

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen kræver medlemskab (‘Efterår 2023’ eller ‘Forår 2024’) af SwingShoes.

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du nemt blive det her. Medlemskort i SwingShoes er et krav for at deltage i undervisning men giver også adgang til vores andre aktiviteter, eksempelvis rundeafslutninger og vores større fester (nedsat billetpris).

Download hele indkaldelsen her. Den indeholder:

 • Forslag til dagsorden for generalforsamlingen
 • Foreningens regnskab for regnskabsåret 2023
 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 • Øvrige indkomne forslag ved indkaldelsestidspunktet

Vi glæder os til at se dig
Bestyrelsen

Generalforsamling 2023

SwingShoes inviterer foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling og social dans som afholdes: 

Søndag d. 22. januar 2023 kl. 16:30

Haveselskabetsvej 3A, 1823 Frederiksberg

 Efter generalforsamlingen fortsætter vi med social dans indtil kl. 20 🙂

Vi håber på et godt fremmøde – generalforsamlingen er medlemmerne mulighed for at komme med input til både den afgående og nye bestyrelse. SwingShoes er dybt afhængig af medlemmernes opbakning og engagement – uden jer ville vi være en sølle forening 🙂

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden, senest 15. januar (email til info@swingshoes.dk).

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen kræver medlemskab (‘Efterår 2022’ eller ‘Forår 2023’) af SwingShoes. Den efterfølgende social dans er åben for alle.

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du nemt blive det her. Medlemskort i SwingShoes er et krav for at deltage i undervisning men giver også adgang til vores andre aktiviteter, eksempelvis rundeafslutninger og vores større fester (nedsat billetpris).

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af foreningens vedtægter

Vi glæder os til at se dig

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

SwingShoes inviterer foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 22. februar 2022, kl. 18:30 – 20:00 i Salon K, HUSET, Rådhusstræde 13, 1466 København K.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden, senest 15. februar. Forslag offentliggøres så vidt muligt på foreningens hjemmeside, således at de øvrige medlemmer har en mulighed for at forberede sig.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af SwingShoes

Du kan se årsregnskabet for 2021 og dagsorden for generalforsamlingen her

vi glæder os til at se dig,

bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede følgende:

København, IF, den 26 januar 2022:

 1. Aflysning af fremtidige begynder workshops. Årsagerne er flere, bla. pga. tilbagemeldinger fra vores medlemmer om, at det er ærgerligt at vente på deltagelse på en begynderworkshop, før de har kunnet tilmelde sig hold. En anden årsag er at det er administrativt tungt pga. mange flytninger/aflysninger og ændringer i tilmeldingen på holdene.
 2. Der vil blive live band ved rundeafslutningen. Glæd jer til overraskelsen.
 3. Monday social er med stor succes – tak for det!
 4. Holdbetegnelserne ændres til Lindy 1-8 for at gøre det gennemsigtigt for vores medlemmer ved tilmelding, og da vi ønsker at mindske risikoen for fejltilmeldinger pga. misforståelser.
 5. Der er bevilliget en delvis ekstern finansiering til indkøb af noget længe ønsket udstyr, som nu er indkøbt.
 6. Der vil blive indkaldt til generalforsamling den 22 februar 2022. Sæt X i kalenderen allerede nu. Vi glæder os til at se dig!

 

Online, den 6. januar 2022:

 • Rundetilmelding og begynderworkshop
  • Der mangler tilmelding af leads til enkelte hold. Derfor vil vi forsøge at rykke lidt rundt på holdtiderne, således flinkeleads evt. kan rekrutteres.
  • Begynderworkshop slås sammen til et eftermiddagshold
 • Pga. Corona forsætter holdene uden level placement i denne runde
 • Skemaer om hjælp til lukning af lokaler oprettes og lægges på facebook
 • Forretningsorden for bestyrelsen gennemgået og vedtaget
 • Swingball januar 2022 udsat pga. corona