Bestyrelsen drøftede følgende:

København, IF, den 26 januar 2022:

 1. Aflysning af fremtidige begynder workshops. Årsagerne er flere, bla. pga. tilbagemeldinger fra vores medlemmer om, at det er ærgerligt at vente på deltagelse på en begynderworkshop, før de har kunnet tilmelde sig hold. En anden årsag er at det er administrativt tungt pga. mange flytninger/aflysninger og ændringer i tilmeldingen på holdene.
 2. Der vil blive live band ved rundeafslutningen. Glæd jer til overraskelsen.
 3. Monday social er med stor succes – tak for det!
 4. Holdbetegnelserne ændres til Lindy 1-8 for at gøre det gennemsigtigt for vores medlemmer ved tilmelding, og da vi ønsker at mindske risikoen for fejltilmeldinger pga. misforståelser.
 5. Der er bevilliget en delvis ekstern finansiering til indkøb af noget længe ønsket udstyr, som nu er indkøbt.
 6. Der vil blive indkaldt til generalforsamling den 22 februar 2022. Sæt X i kalenderen allerede nu. Vi glæder os til at se dig!

 

Online, den 6. januar 2022:

 • Rundetilmelding og begynderworkshop
  • Der mangler tilmelding af leads til enkelte hold. Derfor vil vi forsøge at rykke lidt rundt på holdtiderne, således flinkeleads evt. kan rekrutteres.
  • Begynderworkshop slås sammen til et eftermiddagshold
 • Pga. Corona forsætter holdene uden level placement i denne runde
 • Skemaer om hjælp til lukning af lokaler oprettes og lægges på facebook
 • Forretningsorden for bestyrelsen gennemgået og vedtaget
 • Swingball januar 2022 udsat pga. corona