Bestyrelsen drøftede følgende, onsdag den 6. januar 2022:

  • Rundetilmelding og begynderworkshop
    • Der mangler tilmelding af leads til enkelte hold. Derfor vil vi forsøge at rykke lidt rundt på holdtiderne, således flinkeleads evt. kan rekrutteres.
    • Begynderworkshop slås sammen til et eftermiddagshold
  • Pga. Corona forsætter holdene uden level placement i denne runde
  • Skemaer om hjælp til lukning af lokaler oprettes og lægges på facebook
  • Forretningsorden for bestyrelsen gennemgået og vedtaget
  • Swingball januar 2022 udsat pga. corona