Indkaldelse til generalforsamling 2015 (15. juli 17:30)

Vi indkalder til generalforsamling:

onsdag den 15. juli 2015 fra 17:30 – 20:30

i Salen i Vestebro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, 1758 København V (se kort).

Vil du med i bestyrelsen?
Har du lyst til at gøre en forskel og være med til at bestemme, hvor SwingShoes skal hen det næste år? Har du lyst til at gøre mulighederne endnu bedre for vores medlemmer? Så er det dig, vi har brug for.

Hvis du er interesseret i at være med, så skriv til os på info@swingshoes.dk. Det kan du også gøre, hvis du er i tvivl om, hvad det kræver og har ekstra spørgsmål.

Husk at uden frivillige er der ikke noget SwingShoes.

Forslag til dagsorden
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til info@swingshoes.dk. Forslaget skal være os i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen og vil blive offentliggjort på SwingShoes Facebookgruppe i en tråd til formålet samt swingshoes.dk.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formanden aflægger beretning
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
6.1 Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring, se længere nede i indkaldelsen
7. Godkendelse af budget
8. Valg til bestyrelsen
a) 5 bestyrelsesmedlemmer (Allan og Morten genopstiller, Kuno, Pia og Jonas genopstiller ikke)
b) 2 bestyrelsessuppleanter (Sanne og Michelle genopstiller ikke)
c) 1 revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer.
Tekst med kursiv ønskes tilføjet:

§ 2 Formål
SwingShoes formål er:

  • At være et aktivt bidrag til vedligeholdelse og udbredelse af interessen for swingdans.
  • At samarbejde med andre med samme interesse.
  • At “forny” og nuancere swingtraditionen i København.
  • At arrangere festaftener med livebands og DJ-musik for swingdansere. (2-4 live-arrangementer årligt).
  • At få de bedste danske og udenlandske livebands til klubben.
  • At drive swingklub for unge og voksne dansere på alle danseniveauer.
  • At engagere foreningens medlemmer til at tage medansvar i foreningen.
  • At drive klubben uden kommercielle interesser.

Indkaldelsen er offentliggjort 1. juli 2015. Generalforsamlingen er kun for SwingShoes medlemmer.

Vi ses.

Hilsen
Kuno, Michelle, Morten, Jonas, Sanne og Allan
(Bestyrelsen i SwingShoes)