Indkaldelse til generalforsamling 2014

SwingShoes Logo - swingdans i København, lindyhop, charleston, authentic jazz, blues

Hej,

Så er det tid igen.

Vi indkalder til generalforsamling søndag den 30. marts 2014 fra 12:00 – 15:00 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K (se kort).

Vil du med i bestyrelsen?
Har du lyst til at gøre en forskel og være med til at bestemme, hvor SwingShoes skal hen det næste år? Har du lyst til at gøre mulighederne endnu bedre for vores medlemmer? Så er det dig, vi har brug for.

Hvis du er interesseret i at være med, så skriv til os på info@swingshoes.dk. Det kan du også gøre, hvis du er i tvivl om, hvad det kræver og har ekstra spørgsmål.

Husk at uden frivillige er der ingen SwingShoes.

Ny kasserer
Vi har især brug for en ny kasserer. Bo genopstiller desværre ikke, da han ikke længere har tiden. Det er vi rigtigt kede af for han har gjort det godt.

Forslag til dagsorden
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til info@swingshoes.dk. Forslaget skal være os i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen og vil blive offentliggjort på swingshoes.dk.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formanden aflægger beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg til bestyrelsen
  1. 5 bestyrelsesmedlemmer
  2. 2 bestyrelsessuppleanter
  3. 1 revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Indkaldelsen er offentliggjort 16. marts 2014. Generalforsamlingen er kun for SwingShoes medlemmer.

Efter generalforsamlingen er der Sunday Swing.

Vi ses.

Hilsen
Kuno, Bo, Morten, Jonas, Finn, Fanny og Allan
(Bestyrelsen i SwingShoes)

Opsamling fra generalforsamling 2012

Hej,

Generalforsamlingen d. 26. marts 2012 er vel overstået og den nye bestyrelse har afholdt første møde og er nu konstitueret. Det betyder, at SwingShoes nye bestyrelse er:

Formand: Allan Schmidt
Næstformand: Kuno R. Harsbo
Kasserer: Finn Dalby
Bestyrelsesmedlem: Fanny Emilie Bostinius
Bestyrelsesmedlem: Erna Lola Ahmetspahic
Suppleant: Morten Sylvest Olsen
Suppleant: Anton Lars Antonisen

Herunder finder du de vigtigste dokumenter fra generalforsamlingen:
Referat (PDF)
Opdaterede vedtægter (PDF)

Bestyrelsen takker den gamle bestyrelse for rigtigt godt arbejde sidste år.

2011 var fantastisk. 2012 bliver endnu bedre.

Hilsen
SwingShoes

Nye aprildatoer i Doodle (og lidt generalforsamling)

Så er der igen nye tider i Doodletilmeldingen – denne gang for april måned. Hvis du vil danse med, så klik ind og tilmeld dig. Husk at salen er populær og den bliver hurtigt booket.

Indtil videre siger kalenderen, at vi danser:

31. marts, 17:00 – 18:00 (Allan, Gert, Peter, Petra, Tilde, Lone, Finn, Christian, Emma, Ahmet) – Vi mangler et par leads.

og lidt ..

Generalforsamling
Der er generalforsamling mandag d. 28. marts. Det er endnu usikkert, hvor generalforsamlingen bliver afholdt for alle sale er optaget af dukketeater. Bestyrelsen skriver ud, når de har et nyt sted.

Bemærk: Du skal være medlem for at kunne deltage og stemme. Det er ikke sikkert at du kan købe medlemsskab inden generalforsamlingen, så hvis du vil være sikker, kan du i stedet overføre 60 kroner til foreningens bankkonto (0400 4015173993). Skriv dit fornavn, efternavn og meget gerne e-mailadresse i feltet “besked til modtager”.

Med hensyn til fremmøde og fuldmagter, så læs Peters mail (http://groups.google.com/group/ekstralindy/browse_thread/thread/c4af90135252e1e8).

Den gamle bestyrelse træder af, så gør din stemme gældende og vær med til at sætte tonen for næste år i foreningen.

Dans resten af marts (og lidt generalforsamling)

I var hurtigt ude, så der er nu også ekstratræning tirsdag d. 22. marts 20:00 – 22:00. Det betyder, at vi skal danse:

22. marts, 20:00 – 22:00Øresundsvej 138 (Allan, Tilde, Lone & Finn, Steen, Stine)
31. marts, 17:00 – 18:00 (Allan, Gert, Peter, Petra, Tilde, Lone, Finn, Christian, Emma

Hvis du også vil med, så klik ind på Doodle og tilmeld dig.

Generalforsamling
Der er generalforsamling mandag d. 28. marts 19:00.

Den bliver ikke afholdt i Kulturhuset for alle sale er optaget af dukketeater. Bestyrelsen skriver ud, når de har erstatningslokaler. Hvis du kender til et sted, vi kan være, så skriv direkte til bestyrelsen og gør det nemmere for dem.

Med hensyn til fremmøde, så læs Peters mail her: http://groups.google.com/group/ekstralindy/browse_thread/thread/c4af90135252e1e8