Indkaldelse til generalforsamling 2014

SwingShoes Logo - swingdans i København, lindyhop, charleston, authentic jazz, blues

Hej,

Så er det tid igen.

Vi indkalder til generalforsamling søndag den 30. marts 2014 fra 12:00 – 15:00 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K (se kort).

Vil du med i bestyrelsen?
Har du lyst til at gøre en forskel og være med til at bestemme, hvor SwingShoes skal hen det næste år? Har du lyst til at gøre mulighederne endnu bedre for vores medlemmer? Så er det dig, vi har brug for.

Hvis du er interesseret i at være med, så skriv til os på info@swingshoes.dk. Det kan du også gøre, hvis du er i tvivl om, hvad det kræver og har ekstra spørgsmål.

Husk at uden frivillige er der ingen SwingShoes.

Ny kasserer
Vi har især brug for en ny kasserer. Bo genopstiller desværre ikke, da han ikke længere har tiden. Det er vi rigtigt kede af for han har gjort det godt.

Forslag til dagsorden
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til info@swingshoes.dk. Forslaget skal være os i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen og vil blive offentliggjort på swingshoes.dk.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formanden aflægger beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg til bestyrelsen
  1. 5 bestyrelsesmedlemmer
  2. 2 bestyrelsessuppleanter
  3. 1 revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Indkaldelsen er offentliggjort 16. marts 2014. Generalforsamlingen er kun for SwingShoes medlemmer.

Efter generalforsamlingen er der Sunday Swing.

Vi ses.

Hilsen
Kuno, Bo, Morten, Jonas, Finn, Fanny og Allan
(Bestyrelsen i SwingShoes)