Indkaldelse til generalforsamling 2013

SwingShoes logo - swingdans i København

Hej,

SwingShoes indkalder til generalforsamling søndag den 17. marts 2013 fra 12:00 – 15:00 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K. Efter generalforsamlingen er der Sunday Swing.

Hvis du har lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet eller give en hånd med på anden vis, er du velkommen til at tage en snak med en fra bestyrelsen om mandagen eller skrive til os på info@swingshoes.dk.

Vi har især brug for en ny kasserer. Finn genopstiller desværre ikke, da han ikke længere har tiden. Det er vi rigtigt kede af for han har gjort det godt gennem flere år.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes tilinfo@swingshoes.dk. Forslaget skal være os i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen og vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formanden aflægger beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg til bestyrelsen
  a) 5 bestyrelsesmedlemmer
  b) 2 bestyrelsessuppleanter
  c) 1 revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Indkaldelsen er offentliggjort 3. marts 2013. Generalforsamlingen er kun for SwingShoes medlemmer.

Vi ses til generalforsamlingen.

Hilsen
Allan, Kuno, Finn, Erna, Fanny og Morten
(Bestyrelsen i SwingShoes)