Flinke Follows

For at skaffe flere leads er her 3 forslag, hvoraf de to første har brug for nogle flinke follows:

1) I tillæg til de flinke leads, der allerede har været ude og hænge reklamer op på oplagte fangststeder, kunne der tilbydes et par intro’er i forbindelse med arrangementer de pågældende steder, hvor der stiller en stor gruppe flinke follows og deltager som ambassadører til introen.

2) Skulle det lykkes ved en indsats som 1) at skaffe en eller flere runder med overskud af leads, kan en analog ordning med flinke follows til begynderworshop og begynderhold iværksættes

3) Det er mit indtryk, at det gennemsnitligt tager lidt længere tid, før nye leads bliver hooked på lindy hop og indlæringen er muligvis også mere stressende for leads i starten. Man kunne målrettet de første niveauer tilbyde ½-1 times Tyvstart for Leads Only for begynderworkshop og hold inklusiv i prisen. Formålet er at forberede leads i et lidt mindre stresset læringsrum og dermed øge chancen for en god swingoplevelse for endnu flere leads, der får lyst til at forsætte. Finansieringen kunne f.eks. ske ved at afkorte den resterende tid af en begynderworkshop, og i hold-perioden kunne den resterende tid evt afkortes, og tyvstarten kunne både placeres lige inden holdundervisningen eller ifb med ekstratræning om lørdagen (måske har vi det mindre ekstra-rum til rådighed med vinduerne i tilknytning til den store sal?). Ved en samlet længere trænings tid kunne ledelsen af tyvstarten måske udliciteres til en af de dygtige flinke efter koordinering med instruktøren.

(Princippet er tyvstjålet og let modificeret fra beskrivelser af den argentinske tango’s ”mens practica”)

Nr 1) kræver naturligvis en meget bred opbakning fra mange flinke follows. Det er en flaskehals, der er meget lidt LEAN 😉 og den er en forudsætning for 2). 3) kunne der eksperimenteres lidt med uafhængigt af de to første.

Tænker: Jeanette Flinke Follows